Τέντες με Αντηρίδες

Οι τέντες με αντηρίδες είναι μία από τις πιο δημοφιλής κατασκευές για την σκίαση και την προστασία από τα καιρικά φαινόμενα του μπαλκονιού και της βεράντα σας. Το σύστημα αυτής της τέντας είναι υψηλής αντοχής διότι είναι κατασκευασμένο είτε από σωλήνες αλουμινίου με νεύρα είτε από σιδερένιους.