Επαγγελματική ομπρέλα Ημιτηλεσκοπική

Συνδυάζει την απλότητα της κλασικής επαγγελματικής ομπρέλας και τη στιβαρότητα μιας τηλεσκοπικής

Όπως προδίδει και ο τίτλος της, η ημιτηλεσκοπική ομπρέλα αποτελεί υβριδικό σχέδιο, που ενσωματώνει τα θετικά σημεία της κλασικής και της τηλεσκοπικής. Όπως και στην τηλεσκοπική, ο ιστός ανυψώνεται κατά το κλείσιμο, μειώνοντας έτσι την πιθανή όχληση τραπεζιών και πελατών. Ο σκελετός είναι μεταλλικός γαλβανιζέ και ηλεκτροστατικά βαμμένος. Το ύφασμά της διατίθεται σε πολλές αποχρώσεις και είναι πολυεστερικό, αδιάβροχο και αυτοπλενόμενο, ενώ παρέχεται και η δυνατότητα εκτύπωσης του λογοτύπου σας.

Παραγωγικές διαστάσεις

3 x 3 | 3,5 x 3,5 | 4 x 4 | 4 x 3 Ø 3 | Ø 3,5 | Ø 4